Remedial teaching

Remedial teaching is extra uitleg en ondersteuning bieden aan leerlingen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Deze ondersteuning wordt gegeven in mijn praktijk aan huis in Dorst.

Dit kan uitleg en ondersteuning zijn op de volgende gebieden:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen

 

Maar ook hulp op het gebied van:

 • Faalangst
 • Zelfvertrouwen
 • Prikkelverwerking
 • Executieve functies, zoals
  • leren leren
  • organiseren
  • werkhouding
  • impulsbeheersing
  • timemanagement
  • werkgeheugen

 

Vaak is er een combinatie van bovenstaande nodig.

 

Tijdens de les van 50 minuten gaan we op een oplossingsgerichte manier aan het werk. Als eerste wordt onderzocht waar de leer- en ondersteuningsbehoeften van de leerling liggen. Hiervoor kan eventueel ook contact worden gezocht met school.

Hierna wordt een plan gemaakt en gaan we samen aan het werk. Tijdens de lessen sluit ik zoveel mogelijk aan bij de lessen die op school gegeven worden. Aan het einde van iedere individuele les wordt het proces kort teruggekoppeld aan de ouders/verzorgers, zodat ook zij op de hoogte blijven van de vorderingen.

Na iedere 10e les is er een evaluatie moment. Tijdens dit evaluatie moment wordt gekeken wat er is bereikt, wat we de volgende periode gaan doen of dat de RT afgerond gaat worden.