Begeleiding / RT op scholen

De diensten remedial teaching en kindercoaching bied ik ook aan op scholen.

Leerlingen met een ondersteuningsarrangement en/of groepjes leerlingen kan ik op locatie begeleiden. Tijdens de begeleiding kan ik aansluiten bij het programma van school, gebruik maken van de materialen van school of mijn eigen programma en/of materialen gebruiken. 

De opdracht komt hierbij vanuit school. De begeleiding die ik geef sluit aan op de visie van de school en de doelen die gesteld zijn voor de betreffende leerling(en)

Voor de begeleiding van zowel individuele leerlingen als groepjes staat een uur, waarvan ik 45 minuten met de leerling(en) werk. De rest van de tijd is voor voorbereiding, materialen, administratie en reistijd.

Na overeenstemming kan ik aansluiten bij groot overleggen. Sowieso zal ik een verslagje aanleveren voor een groot overleg. Alles gaat altijd in samenspraak met school.

 

Door mijn ervaring als intern begeleider kan mijn hulp ook gevraagd worden bij het opstellen van een groeidocument.