Kinder- en jongeren coaching

Kinder- en jongeren coaching is een laagdrempelige, oplossingsgerichte vorm van begeleiding van kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren die vastlopen met/door:

  • faalangst
  • boosheid, frustratie en/of woedeaanvallen
  • verdriet en/of veel piekeren
  • moeite met het uiten van emoties
  • onzekerheid en/of perfectionisme
  • het rouwproces na het overlijden van een dierbare
  • na de scheiding van ouders

 

Tijdens sessies van 50 minuten help ik kinderen die vastlopen in hun gedrag of emoties. Dit gebeurt op een oplossingsgerichte manier. We praten niet alleen, maar werken ook met materialen en strategieën die helpend zijn. Er worden vaardigheden aangeleerd die het kind/de jongere kan gebruiken in de dagelijkse praktijk. Samen zorgen we ervoor dat het kind/de jongere weer goed in zijn/haar vel komt te zitten.

Na iedere sessie is er tijd voor een korte terugkoppeling met ouders/verzorgers. Vóór deze terugkoppeling wordt er aan het kind/de jongere gevraagd wat er teruggekoppeld mag worden. Dit om de vertrouwensband tussen mij en het kind/de jongere niet te beschadigen. Natuurlijk houd ik hier de veiligheid van het kind/de jongere goed in het oog.

 

Na iedere 10e sessie is er een evaluatie moment. Tijdens dit evaluatie moment wordt gekeken wat er is bereikt, wat we de volgende periode gaan doen of dat de coaching afgerond gaat worden.

 

Let op: ik geef geen therapie en kan/mag geen diagnoses stellen.